Alýumin gapagy rulon ölüji maşyn

Gysga düşündiriş:

Halkara ösen tehnologiýalara esaslanan FD seriýaly alýumin gapak rulon, azyk gaplaýyş pudaklarynda giňden ulanylýar.60-150 gsm kagyz, PE film kagyzy we alýumin film kagyzy we ş.m. arasynda pes gsm kesip biler ... Müşderiler dürli önüm almak üçin dürli galyplary üýtgedip bilerler.Iň köp ýaýran önüm doňdurma konusy, dessine nahar örtügi, gatyk örtügi…


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Tehniki spesifikasiýa

Model FD850 * 450
Iň köp kesilýän ýer 850mm
Kesmek takyklygy ± 0.20mm
Kagyz agramy 60-150g / ㎡
Önümçilik kuwwaty 120-200 gezek / min
Howa basyşy 0.5Mpa
Howa basyşyny sarp etmek 0.25m³ / min
Maşynyň agramy 4T
Iň köp kagyz rulonynyň diametri 1500mm
Jemi kuwwat 10 KW
Ölçegi 3500x1900x1800mm

Aýratynlyk

1. Mikro-kompýuter, adam-kompýuter dolandyryş interfeýsi, servo ýerleşişi kabul edýär we diwar tagtasyny beýlekilerden has güýçli edýäris, enjam 300 urgy / minut bilen işlese, enjamyň bardygyny duýmajakdygyňyzy kepillendirýär. titremek.

önüm-beýany1
önüm-beýany2

2.Lubri kation ulgamy: Esasy hereketlendiriji ýag üpjünçiligini yzygiderli üpjün etmek we sürtülmäni azaltmak we maşynyň ömrüni uzaltmak üçin mejbury ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär, ony her 10 minutda bir gezek ýaglamak üçin düzüp bilersiňiz.

önüm-beýany3
önüm-beýany4

3. Öçüriji güýç 7.5 KW inwertorly hereketlendiriji bilen üpjün edilýär.Diňe güýç tygşytlamak bilen çäklenmän, ädim ätýän tizligi sazlamagy hem amala aşyryp biler, esasanam öçüriji güýji güýçli we durnukly edýän we elektrik toguny hasam azaldyp bilýän goşmaça uly polwi bilen utgaşdyrylanda.

önüm-beýany5
önüm-beýany6
önüm-düşündiriş7

4. Iýmitlendiriş bölümi: Düwürtiksiz süýşürijini kabul edýär, dartgynlylyk gözegçiliksiz tizligi dolandyrýar we bu gidrawmatiki, azyndan 1.5T goldap biler.Iň köp kagyz kagyzynyň diametri 1,5m.

önüm-beýany8
önüm-beýany9

5. Kagyz galyndylaryny yzyna gaýtarmak: bu yza gaýtarmak hapa kagyzy aňsatlyk bilen bir rulona ýygnap biler

önüm-beýany11
önüm-beýany10

Galyplar we önümler

önüm-beýany12
önüm-beýany13
önüm-düşündiriş14

Sergiler we toparlaýyn iş

önüm-beýany9

Sorag-jogap

S: Zawodyňyza nädip barmaly?
J: Şanhaýdan / Pekinden / Guanç Guangzhououdan "Wençhouou" şäherine uçar almak gaty amatly.

S: Töleg şertleri näme?
J: TT (30% goýum, gowşurylmazdan ozal 70%).

S: Gowşuryş wagty nähili?
J: Goýumy alandan soň 45-60 iş güni

S: Kepillik nähili?
J: Gurnan senesinden ätiýaçlyk şaýlary bir ýyl kepillendirýär.

S: Satuwdan soňky hyzmat nähili?
J: Gurmak we taýýarlamak üçin tehnigi iberip bileris.Emma alyjy howa biletleriniň we zähmetiň bahasyny tölemeli.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň