Flexo çap ediji maşyn

 • CI Flexo çap ediji maşyn

  CI Flexo çap ediji maşyn

  Aýratynlyk

  • Europeanewropa tehnologiýasy / prosesi öndürmek, goldamak / doly işlemek üçin enjamy girizmek we siňdirmek.
  • Tabagy gurnanyňyzdan we hasaba alanyňyzdan soň, hasaba alynmagyň zerurlygy ýok, hasyllylygy ýokarlandyryň.
  • “Plate Roller” -iň 1 toplumyny çalyşmak (düşürilmedik köne rolik, berkidilenden soň alty sany täze rolik oturdyldy), çap etmek bilen diňe 20 minutlyk hasaba alnyp bilner.
  • Maşyn, gysga wagtyň içinde deslapky duzakdan öňünden gutarmak üçin ilkinji gurnama plastinkasy.
  • Iň ýokary önümçilik maşyny 200m / min tizlenýär, hasaba alyş takyklygy ± 0.10mm.
  • Işleýiş tizligini ýokary ýa-da aşak galdyranda örtügiň takyklygy üýtgemeýär.
  • Maşyn duranda, dartgynlylygy saklap bolýar, substrat gyşarma çalşygy däl.
  • Üznüksiz önümçilige, önümiň hasyllylygyny ýokarlandyrmak üçin taýýar önümi goýmak üçin makaradan tutuş önümçilik liniýasy.
  • Takyk gurluş, aňsat işlemek, aňsat tehniki hyzmat, ýokary derejeli awtomatlaşdyryş we ş.m. bilen diňe bir adam işläp biler.