Awtomatiki zolakly maşyn

  • Headeke kelleli maşyn

    Headeke kelleli maşyn

    Bu ýyrtyk maşyn, mata belligi, kartoçka, derman gutusy, çilim gutusy, kiçi oýunjak gutusy we ş.m. ýaly önümleri awtomatiki çykarmak üçin amatlydyr.Ölüm kesilenden soň, taýýar önümleri çykarmak üçin has amatly, ýokary önümçilik, az çykdajy we müşderiler üçin ýokary netijelilik bilen maşyny awtomatiki usulda süpüriň.Bu enjam, şeýle hem ulanyjylar üçin has amatly senäni sazlamak üçin kompýuterleşdirilen PLC duýgur ekrany ulanýar, esasy hereket gidrawliki ulgam we pes şowsuzlyk derejesi we has çeýeligi bolan servo motor tarapyndan dolandyrylýan top nurbaty bilen birleşdirilýär.