Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

 • Kagyz jamy emele getirýän maşyn

  Kagyz jamy emele getirýän maşyn

  Bir plastinka kagyz çüýşe maşynynyň kämilleşdirilen we kämilleşdirilen önümi hökmünde, Iň amatly funksiýalary we öndürijiligi amala aşyrmak üçin açyk kamera dizaýnyny, kesilen bölünişi, dişli hereketlendirijini we uzyn ok gurluşyny ulanýar.

 • Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

  Bu täze işlenip düzülen kagyz kubok enjamy, önümçilik tizligini 60-80pc / min.Kagyz öwrüji enjamyň bu bölegi köp stansiýaly dizaýny üpjün edýär we ýeke we goşa PE örtülen içgi käselerini, doňdurma käselerini, kofe käselerini, köpürjik çaý käselerini we başgalary ýasamaga ukyply.kamera we dişli, PLC dolandyryş ulgamy bilen uzyn okly dişli sürüjini ulanyň.

 • Speokary tizlikli kagyz kubogy emele getiriji maşyn

  Speokary tizlikli kagyz kubogy emele getiriji maşyn

  Bu ýokary tizlikli kagyz käsäni emele getirýän maşyn, 120-130 pc / min tizlik bilen durnukly käsäni öndürýär we hakyky ösüş synagynda iň ýokary tizlik 150pc / min-dan ýokary bolup biler.öňki dizaýny tersleşdirdik we has optimal mehaniki geçiriş we emele getiriş ulgamyny täzeden düzdük.Machinehli maşynyň esasy geçiriji bölekleri könelmegi we ýyrtylmagyny azaltmak üçin awtomatiki pürküji ýag çalmak ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Täze döredilen açyk görnüşli aralyk kamera ulgamy we dik görnüşli dişli geçiriş köne görnüşli MG-C800 bilen deňeşdirilende has täsirli we ykjam. Kup diwary we käsäniň aşagy Şweýsariýadan getirilen LEISTER aşaky gyzdyryjylar bilen möhürlenendir.Kubok ýasamak prosesi Delta inwertory, Delta servo iýmitlenişi, Delta PLC, Delta adam-kompýuter täsirleşme ekrany, Omron / Fotek ýakynlyk wyklýuçateli, Panasonic datçigi we ş.m. gözegçilikde saklanýar we şeýlelik bilen enjamlaryň işleýşini gowulandyrýar we çalt ýetýär we durnukly işlemek.Işçileriň zähmet güýjüni peseldip we amaly howpsuzlyga ýetmedik ýagdaýynda ýokary derejeli awtomatlaşdyryş we awtomatiki ýapylma.