Habarlar

 • 2022 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn öndürijileri: Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

  2022 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn öndürijileri: Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

  2022 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn öndürijileri: Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn satyn almalymy?Bazardaky dürli markalar barada maglumat almak kynmy?Anketany tamamladyk, şonuň üçin gözlemegiň zerurlygy ýok ...
  Koprak oka
 • Karton emele getirýän maşyn näme?

  Karton emele getirýän maşyn näme?

  Karton emele getiriji maşyn, karton ýasalanda aýrylmaz enjamdyr.Esasan bazarda gyzgyn ereýän ýelimli karton emele getiriji we kartonda emele getiriji maşyn bar.Gyzgyn ereýän ýelim maşynly karton emele getiriji maşyn ...
  Koprak oka
 • iň gowy folga möhürleýji maşyn näme?

  iň gowy folga möhürleýji maşyn näme?

  iň gowy gyzgyn folga möhürleýji maşyn näme?Pandemiýa garamazdan, gyzgyn folga möhürleme işi yzygiderli ösýär.Recentaňy-ýakynda berlen habara görä, gyzgyn möhürleýji folga bazary 2020-nji we 2024-nji ýyllar aralygynda 124,50 million dollar artar diýlip garaşylýar. Birnäçe kompaniýa h ...
  Koprak oka
 • Kagyz käse maşynynyň işleýşi

  Kagyz käse maşynynyň işleýşi

  Kagyz käse maşyn, kagyz käse önümlerini öndürmek üçin ýörite ulanylýan enjamlaryň bir görnüşidir.Umuman aýdanyňda, kagyz käseleriň öndürilmegi yzygiderli siklik mehaniki hereketler arkaly iň oňat kagyz käse önümlerini öndürmek üçin siklik prosesdir.Bolýarmy?
  Koprak oka
 • “Die Cutting Machines Market” hasabaty

  “Die Cutting Machines Market” hasabaty

  Global Die Cutting Machine Market-iň esasy bäsdeşleri: Bobst, Heidelberger, Shaş Şin, ASAHI, IIJIMA MFG, Cerutti Group (IBERICA AG), Sanwa, Standard Carton Machine, Duplo, HANNAN ÖNÜMLERI, Yawa, Master Work, H ...
  Koprak oka
 • Iýmit kagyzy paketini ýasamak üçin näçe maşyn gerek.

  Iýmit kagyzy paketini ýasamak üçin näçe maşyn gerek.

  Çig mal (kagyz kagyzy) ýerli bazardan satyn aldyk ýa-da başga ýurtdan getirýäris diýsek, bize henizem 3 görnüşli maşyn gerek.1. Çap ediji maşyn.Dürli reňk we dizaýn bilen kagyz kagyzy çap edip biler.T-de flexo çap ediji maşynlaryň köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Kagyz käse ýasamak işine nädip başlamaly?

  Kagyz käse ýasamak işine nädip başlamaly?

  Kagyz käse ýasamak işine başlamak isleýärsiňizmi?Hawa bolsa, bu makala siziň üçin.Bu ýerde taslama bahasy, maşynlar, talap ...
  Koprak oka
 • Günorta Hytaý 2022-nji ýylda çap etmek 2022-nji ýylyň mart aýynda tamamlandy.

  Günorta Hytaý 2022-nji ýylda çap etmek 2022-nji ýylyň mart aýynda tamamlandy.

  Günorta Hytaý 2022-nji ýylda çap etmek 2022-nji ýylyň mart aýynda tamamlandy. Hytaýda Çap senagatynda köp ýyllyk taryhy bolan bu sergä gatnaşýandygymyz üçin buýsanýarys.COVID-19 pandemiýasy sebäpli.gelýänleriň akymynyň tizligi öňküsi ýaly däl.Şeýle-de bolsa, göni ýaýlym açdyk ...
  Koprak oka