Biz hakda

Biz hakda

Zhejiang Feida Machinery, rulon kesýän maşynyň öňdebaryjy önümidir.Indi esasy önümimize rulon kesýän maşyn, öl pyçak maşyn, CI flexco maşyn we ş.m. girýär.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täze modelleri döredýäris.Önümlerimiz tutuş ýurt boýunça giňden satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogara, Afrika, Europeewropa we ş.m. eksport edilýär. Köp ýyllap dowam eden tagallalaryň netijesinde köp sanly marka bize goldaw berýär.esasanam awtoulagymyzy kesýän maşyn bilen kesmek, gamburger guty öndürijisi tarapyndan gaty kanagatlanýar.

Haryt

Näme üçin bizi saýlamaly?

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip ýokary hilli önümleri ösdürýär.Önümlerimiz pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda gymmatly ynam ...

Habarlar