Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Bu täze işlenip düzülen kagyz kubok enjamy, önümçilik tizligini 60-80pc / min.Kagyz öwrüji enjamyň bu bölegi köp stansiýaly dizaýny üpjün edýär we ýeke we goşa PE örtülen içgi käselerini, doňdurma käselerini, kofe käselerini, köpürjik çaý käselerini we başgalary ýasamaga ukyply.kamera we dişli, PLC dolandyryş ulgamy bilen uzyn okly dişli sürüjini ulanyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt wideosy

Spesifikasiýa

Kagyzyň ululygy 4-16oz (galyndy çalşyp bolýar) ýa-da özleşdiriň
Kagyz materialy 140-350 gsm Bir taraply ýa-da iki taraplaýyn PE (polietilen) film bilen örtülen kagyz
Önümçilik tizligi 60-80 bölek / minut
Güýç çeşmesi 220V50Hz1 faza / 380V50Hz3 faza
Jemi güýç 7 KW
Jemi agram 3000KG
Ölçegi 2800 * 1400 * 1850mm

Maşyn jikme-jik surat

önüm-beýany1

1. Ultrasonik möhürlemek.Doly çap etmek ýa-da goşa PE örtülen kagyz material önümleri üçin gowy.

önüm-beýany2

2. singleeke tabak bilen artykmaçlyk: aşaky kagyz ýok.

önüm-beýany3
önüm-beýany4

3. Geçirmek üçin bu kagyz käse maşyn zynjyrlaryň we dişli gutularyň ýerine ýokary hilli açyk görnüşli kameralary we dişli pollary ulanýar.

önüm-beýany5

4. Maşynyň 24 sagat üznüksiz işlemegini üpjün edýän awtomatiki ýaglaýyş ulgamy

önüm-beýany6

5. Aşakdaky kagyz urmagy uzaldylan pyçagy ulanýar, artykmaçlygy: deň derejede gyrmyzy, syzmazlyk, uzak ömür we galyplary aňsatlyk bilen üýtgetmek, enjamyň zaýalanmagyny azaltmak.

önüm-düşündiriş7

6. cupyladyş enjamlaryny käsäniň aşaky ýyladyşy üçin ulanyň, ýeterlik ýyladyşy üpjün ediň we içgiler käseleriniň nol syzmagyna goşant goşuň.

önüm-beýany8

7. ygtybarly garawul, has owadan we ygtybarly ýagdaý Tekiz iş stoly enjamda galyndy kagyzlaryny gaçyrmaýar.

önüm-beýany9

8. levelokary derejeli we aňsat işlemek bilen gutarýan kubok awtoulag ýygnamak enjamlary


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň