Gyzgyn folga möhürleýji maşyn

  • Gyzgyn folga möhürlemek we kesmek maşyny

    Gyzgyn folga möhürlemek we kesmek maşyny

    Enjamlar pudaga ulanylyp bilner: aýakgap gutulary, sowgat gutulary, galam gaplar, köýnek gutulary, jorap gutulary, süýt haltalary, gyzyl paketler, kupletler, çakyr gutulary we ş.m.

  • Gyzgyn folga möhürleýji maşyn

    Gyzgyn folga möhürleýji maşyn

    Bu gyzgyn folga möhürleýji maşyn täze nesil önümi hökmünde döredildi;çap edilenden soň, laminirlenen awtomatiki möhürleme materiallary üçin ulanylýar.Karton, kagyz käse, daş-töweregi söwda belligi, kartoçka basýan konweks, göçme kagyz halta, kagyz örtügi, PVX we dürli plastmassa materiallary we ş.m. öndürmek üçin amatlydyr. Esasy hereketlendiriji AC ýygylygynyň öwrüliş tizligini sazlaýjy tarapyndan dolandyrylýar;esasy geçiriş ulgamy howa gysgyç tormoz enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr;ýag çalmak ulgamy maşynyň hereketini goraýar;maşynyň tutuşlygyna işlemegi üçin ýokarda agzalan ähli faktorlar üçin kesgitleýiş ulgamy.Enjam enjamlary ýokary takyk reňkli foto-elektrik awtomatiki yzy kesgitlemek, servo motor awtomatiki ýerleşdiriş ulgamyny kabul edýär.