2022 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn öndürijileri: Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

2022 Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn öndürijileri: Size kömek etmek üçin iň soňky gollanma!

Satyn almalymy?Kagyz kubogyny emele getirýän maşyn?Bazardaky dürli markalar barada maglumat almak kynmy?

Anketany tamamladyk, şonuň üçin internedi gözlemegiň zerurlygy ýokýokarky5Dünýädäki iň oňat kagyz kubogyny emele getirýän maşyn markalary.

1. Mohindra

1990-njy ýylda Nýu-Delide döredilen “Mohindra Mehaniki Işler”, Kagyz halta ýasaýjy maşyn, “Flexo” çap ediji maşyn, “Rotogravure” çap ediji maşyn, “Fleksografiki çaphana” we “Kagyz kubogy” çap ediji maşyn we ş.m. iň ýokary öndürijilerden we eksport edijilerden biri. we bu önümleri öndürmekde ulanylýan beýleki esasy materiallar, ýokary hilli standartlary üpjün etmek üçin pudagyň kepillendirilen satyjylaryndan berilýär.

Tejribeli hünärmenleriň we iň häzirki zaman infrastrukturanyň kömegi bilen biz, Mohindra In Engineeringenerçilik kompaniýasy, dünýädäki ägirt uly müşderilere hyzmat edip bildik.Hil taýdan düşünjeli gurama bolmak bilen, hödürlenýän çap, örtük we laminasiýa maşynlarynyň ýokary hili hiç wagt bozulmaýar.Teklip edilýän çap, örtük, list kesmek we laminasiýa maşynlaryny kepillendirilen möhletde eltmek maksady bilen, ullakan paýlaýyş toruny döretdik.

Salgysy: BE-148, gat-, HARI NAGAR, Deli, 110064, B-143, pol-, BAWANA SANATÇYLYK ARERI, Deli, 110039, Haýla obasy, Nýu Deli - 110018, Deli, Hindistan

Telefon: + 91-8042965824

Sahypa: https://www.mohindramachinery.com/

2.Feida

“Feida Machinery” rulon kesýän maşynyň öňdebaryjy öndürijisidir.Indi esasy önümimiz öz içine alýarrulon kesýän maşyn, urýan maşyn , CI flexo maşynwe ş.m.Dürli müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl täze modelleri döredýäris.

Feida kompaniýasy CE şahadatnamasyny we Import we eksport rugsady şahadatnamasyny berdi.Önümlerimiz köp ýurtda satylýar we Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Europeewropa we ş.m. eksport edilýär.Esasanam awtoulagymyzy kesýän maşyn bilen kesmek, gamburger guty öndürijisi tarapyndan gaty kanagatlanýar.